[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯต้อนรับ พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 พร้อม ภริยา คุณลาวัลย์ ภาคภูมิ  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณหน้าที่ทำการ บก.สส.ภ.6 ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ได้ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยภริยา คุณ ลาวัลย์ ภาคภูมิ โดย พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 ได้ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการ บก.สส.ภ.6 และกล่าวให้กำลังใจกับข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ซึ่งได้มอบหมายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ

  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณหน้าที่ทำการ บก.สส.ภ.6 ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ได้ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยภริยา คุณ ลาวัลย์ ภาคภูมิ โดย พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 ได้ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการ บก.สส.ภ.6 และกล่าวให้กำลังใจกับข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ซึ่งได้มอบหมายแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ
อัลบัมภาพ

เรื่องล่าสุด