[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6  วันที่ 9 มิ.ย. เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 และรับชมการแสดงสาธิตขั้นตอนการตรวจความพร้อม RECALL ของ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6, พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6, พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สส.ภ.6, พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ สนง.ผบช.ภ.6 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.6 เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภ.6 พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัดฯ

  วันที่ 9 มิ.ย. เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 และรับชมการแสดงสาธิตขั้นตอนการตรวจความพร้อม RECALL ของ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6, พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6, พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สส.ภ.6, พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ สนง.ผบช.ภ.6 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.6 เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภ.6 พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัดฯ
อัลบัมภาพ

เรื่องล่าสุด