Director.police@gmail.com     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

ผบช.ภ.6 มอบ ข้าวสาร และ ไข่ไก่ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ปพ.บก.สส.ภ.6  วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ท.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ,พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6,พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6,พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สส.ภ.6 ได้มอบ ข้าวสาร และ ไข่ไก่ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ กก.ปพ.บก.สส.ภ.ในการมอบสิ่งของได้ปฏิบัติตามแนวทาง พรก.ฉุกเฉิน โควิด-19 โดยใช้ social distancing เว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัย

  วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ท.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ,พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6,พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6,พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สส.ภ.6 ได้มอบ ข้าวสาร และ ไข่ไก่ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ กก.ปพ.บก.สส.ภ.ในการมอบสิ่งของได้ปฏิบัติตามแนวทาง พรก.ฉุกเฉิน โควิด-19 โดยใช้ social distancing เว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัย
อัลบัมภาพ