[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

ผบก.สส.ภ.6 ร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย ผบช.ภ.6  วันนี้ (4 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 ร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย ผบช.ภ.6 โดยมี พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบาย ผบช.ภ.6 และการประชุมบริหารหน่วยงานในสังกัด ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6, ผบก.ในสังกัด ภ.6, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.6, รอง ผบก.ฯ และหน.สภ.ในสังกัด ภ.6 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จง.พิษณุโลก

  วันนี้ (4 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 ร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย ผบช.ภ.6 โดยมี พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบาย ผบช.ภ.6 และการประชุมบริหารหน่วยงานในสังกัด ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6, ผบก.ในสังกัด ภ.6, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.6, รอง ผบก.ฯ และหน.สภ.ในสังกัด ภ.6 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จง.พิษณุโลก
อัลบัมภาพ