[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

ประชุมบริหารหน่วยงานในสังกัด บก.สส.ภ.6 ครั้งที่ 8/2564 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปี 2564  วันที่ 27 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สารนัย คงเมือง รอง ผบก.สส.ภ.6,พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่ รอง ผบก.สส.ภ.6,พ.ต.อ.สุชีพ สิทธิราช รอง ผบก.สส.ภ.6 ร่วมการประชุมบริหารหน่วยงานในสังกัด บก.สส.ภ.6 ครั้งที่8/2564 ณ ห้องประชุม ชินราช ชั้น 1 อาคาร บก.สส.ภ.6 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ศปก.บก.สส.ภ.6 ชั้น 3 อาคาร บก.สส.ภ.6 ทั้งนี้ ผบก.สส.ภ.6 ได้กล่าวให้กำลังใจและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 และข้าราชการตำรวจในสังกัด

  วันที่ 27 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.สส.ภ.6 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สารนัย คงเมือง รอง ผบก.สส.ภ.6,พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่ รอง ผบก.สส.ภ.6,พ.ต.อ.สุชีพ สิทธิราช รอง ผบก.สส.ภ.6 ร่วมการประชุมบริหารหน่วยงานในสังกัด บก.สส.ภ.6 ครั้งที่8/2564 ณ ห้องประชุม ชินราช ชั้น 1 อาคาร บก.สส.ภ.6 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ศปก.บก.สส.ภ.6 ชั้น 3 อาคาร บก.สส.ภ.6 ทั้งนี้ ผบก.สส.ภ.6 ได้กล่าวให้กำลังใจและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 และข้าราชการตำรวจในสังกัด
อัลบัมภาพ

เรื่องล่าสุด