[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9  กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 ธ.ค62 เวลา 13.30 น. ข้าราชการตำรวจ บก.สส.ภ.6 ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ พ.ต.ท.สมพร ปราบุตร สว.กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 9 ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ณ บริเวณบึงบัว หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จว.พิษณุโลก

  กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 ธ.ค62 เวลา 13.30 น. ข้าราชการตำรวจ บก.สส.ภ.6 ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ พ.ต.ท.สมพร ปราบุตร สว.กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.6 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 9 ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ณ บริเวณบึงบัว หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จว.พิษณุโลก
อัลบัมภาพ

เรื่องล่าสุด