[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

ฝอ.บก.สส.ภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ฝอ.บก.สส.ภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัดจันทน์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ฝอ.บก.สส.ภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัดจันทน์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อัลบัมภาพ

เรื่องล่าสุด