[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

ผู้บังคับการ


พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ
ผบก.สส.ภ.6

รองผู้บังคับการพ.ต.อ.สมพร ทองรอด
รอง ผบก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.สารนัย คงเมือง
รอง ผบก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่
รอง ผบก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.สุชีพ สิทธิราช
รอง ผบก.สส.ภ.6
ผู้กำกับการพ.ต.อ.สิทธิชัย สิทธิโชติเดชาสกุล
ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.พล พิชัยยุทธ
ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.แดนชัย งามทรง
ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.ถวัลย์ หาไชย
ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.สราวุธ สงวนสิน
ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6

พ.ต.อ.พงษ์อาจ ล้ำตระกูล
ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.6